QUI ĐỊNH BẢO HÀNH SẢN PHẨM

1. Thời gian bảo hành sản phẩm :

- Theo qui định của nhà cung cấp cho tất cả sản phẩm.

Liên hệ: 0982.200.218 để phản hồi và nhận hổ trợ từ đại diện Alothau.vn nếu không nhận được phản hồi bảo hành hợp lí từ nhà cung cấp.

Hân hạnh.